Wymiana kas rejestrujących na kasy on-line

Wymiana kas rejestrujących na kasy on-line Wprowadzenie kas on-line co do zasady nie nakłada obowiązku wymiany dotychczas używanych kas rejestrujących na kasy on-line. Wyjątkiem są niektóre branże, które będą musiały stosować kasy on-line, w miejsce dotychczas używanych kas rejestrujących: branża paliwowa (sprzedaż paliw), usługi naprawy pojazdów i wulkanizacji – od 1.01.2020 r., branża gastronomiczna, usługi […]

Ostrzeżenie Ministerstwa Finansów

UWAGA na fałszywe wiadomości e-mail nt. „Krajowej Kontroli Skarbowej” https://www.gov.pl/web/finanse/uwaga-na-falszywe-wiadomosci-e-mail-nt-krajowej-kontroli-skarbowej Ostrzegamy przed fałszywymi e-mailami, w których autor wiadomości podszywa się pod pracownika Krajowej Administracji Skarbowej i prosi o wypełnienie załączonego formularza. Korespondencja ta nie jest wysyłana z serwerów Krajowej Administracji Skarbowej. Otwieranie załączonego pliku lub wysyłanie odpowiedzi do nadawcy, jest niebezpieczne, ponieważ może spowodować zainfekowanie[…..]

Straty w towarach

Straty w towarach Zdarza się że w wyniku kradzieży, upłynięcia terminu ważności lub zdarzenia losowego może dojść do straty w towarach. Straty te można ująć w księgach podatkowych jako koszty podatkowe pod warunkiem, że nie są spowodowane zaniedbaniem przedsiębiorcy. Wynikają one ze zdarzeń nieprzewidywalnych, takich których nie dało się uniknąć i przedsiębiorca dołożył wszelkich starań, aby[…..]

Ulga na złe długi w 2019 roku

W roku 2019 nastąpiła znacząca zmiana w odzyskiwaniu VAT należnego od niezapłaconych faktur. Chodzi o tak zwaną ulgę na złe długi.

Ulga na złe długi to możliwość korekty podstawy opodatkowania i podatku należnego z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Dotyczy to również częściowych kwot wierzytelności.
[…]