WYPROWADZANIE ZALEGŁOŚCI

Dzięki usłudze wyprowadzania zaległości (w podatkach, ewidencjach, księgach itp.) chcemy uwolnić Państwa od niebezpieczeństwa ewentualnych sankcji w razie kontroli z Urzędu Skarbowego lub ZUS-u, oraz stresu i kłopotów z tym związanych.

Usługa ta skierowana jest także do firm, które pomimo obowiązku do tej pory nie prowadziły księgowości w ogóle.

W ramach tej usługi oferujemy:

  • oszacowaniem zakresu prac, ich pracochłonności
  • wykonaniem harmonogramu działań
  • uzgodnieniem z organami i urzędami państwowymi terminu uzupełnienia zaległości
  • wykonaniem zaległych księgowań i ewidencji
  • sporządzeniem zaległych deklaracji podatkowych i sprawozdań
  • protokólarnym przekazaniem zaktualizowanej dokumentacji finansowo-księgowej wskazanej jednostce