Kolejne 35 mln zł wsparcia z Podlaskiego Pakietu Gospodarczego dla podlaskich firm

Żródło: https://wrotapodlasia.pl/pl/samorzad/samorzad/z_prac_zarzadu/kolejne-35-mln-zl-wsparcia-z-podlaskiego-pakietu-gospodarczego-dla-podlaskich-firm.html   Kolejne 35 mln zł wsparcia z Podlaskiego Pakietu Gospodarczego dla podlaskich firm Przedsiębiorcy z województwa podlaskiego otrzymają kolejne dofinansowanie w wysokości 35 mln zł z funduszy unijnych w ramach drugiej części Podlaskiego Pakietu Gospodarczego. Środki będą przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego – bieżącej działalności firmy, której sytuacja pogorszyła się w związku z […]

Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców

Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/wyborUrzedu?dest=TARCZA Pożyczka realizowana jest wyłącznie przez Powiatowe Urzędy Pracy. Kto może otrzymać pożyczkę z Funduszu Pracy? Z pożyczki mogą skorzystać mikroprzedsiębiorcy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tj. przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: zatrudniał średniorocznie[…..]

Urlop okolicznościowy – informacje ogółne

  Zgodnie z § 15 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy, podwładnemu przysługuje płatny urlop ze względu na ważne wydarzenia w życiu. Podwładny ma obowiązek poinformować pracodawcę  o chęci skorzystaniu z urlopu okolicznościowego, chyba że było to wydarzenie nagłe, jak śmierć bliskiego.[…..]

Nowa ulga w PIT – „ulga młodego podatnika”

  Osoby, które nie ukończyły 26. roku życia i są zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, będą mogły skorzystać z nowej ulgi. Ulga ta, nazwana potocznie „ulgą młodego podatnika” zwalnia z płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych PIT osoby, które nie ukończyły 26 roku życia. Limit przychodu, do którego można będzie zastosować[…..]