Umowa zlecenie z własnym pracownikiem – kwestie ZUS

Zdarza się, że z własnym pracownikiem chcemy zawrzeć umowę zlecenie na wykonanie dodatkowych czynności, nie obejmujących zakresem umowy o pracę. Czy możemy – oczywiście.  Taka umowa traktowana jest jako forma kontynuowania zatrudnienia pracowniczego. Najlepiej zobrazować to na przykładzie: Jan pracuje od 1 stycznia 2019 roku na umowę o pracę i osiąga wynagrodzenie minimalne, płatne na […]

Wymiana kas rejestrujących na kasy on-line

Wymiana kas rejestrujących na kasy on-line Wprowadzenie kas on-line co do zasady nie nakłada obowiązku wymiany dotychczas używanych kas rejestrujących na kasy on-line. Wyjątkiem są niektóre branże, które będą musiały stosować kasy on-line, w miejsce dotychczas używanych kas rejestrujących: branża paliwowa (sprzedaż paliw), usługi naprawy pojazdów i wulkanizacji – od 1.01.2020 r., branża gastronomiczna, usługi[…..]

Ostrzeżenie Ministerstwa Finansów

UWAGA na fałszywe wiadomości e-mail nt. „Krajowej Kontroli Skarbowej” https://www.gov.pl/web/finanse/uwaga-na-falszywe-wiadomosci-e-mail-nt-krajowej-kontroli-skarbowej Ostrzegamy przed fałszywymi e-mailami, w których autor wiadomości podszywa się pod pracownika Krajowej Administracji Skarbowej i prosi o wypełnienie załączonego formularza. Korespondencja ta nie jest wysyłana z serwerów Krajowej Administracji Skarbowej. Otwieranie załączonego pliku lub wysyłanie odpowiedzi do nadawcy, jest niebezpieczne, ponieważ może spowodować zainfekowanie[…..]