Miesięcznie czy kwartalnie – jak często płacić zaliczkę na podatek?

Odprowadzanie zaliczki na podatek dochodowy odbywa się w przypadku opodatkowaniu przedsiębiorcy na zasadach ogólnych. Chodzi tu mianowicie o opodatkowanie na bazie progów podatkowych – 18% i 34% lub też opodatkowanie podatkiem liniowym, czyli 19% niezależnie od uzyskiwanego dochodu.

Podatnicy, którzy zobowiązani są do odprowadzania zaliczek na podatek, po zakończeniu okresu rozliczeniowego, muszą wyliczyć wysokość tejże zaliczki i odprowadzić odpowiednią kwotę do właściwego urzędu skarbowego. Termin wpłacenia zaliczki to 20 dzień w miesiącu po zakończeniu okresu rozliczeniowego.

W przypadku opłacania zaliczki miesięcznie, termin upływa dwudziestego dnia miesiąca po miesiącu rozliczeniowym. W przypadku rozliczenia kwartalnego, upływa w dwudziestym dniu miesiąca następującego po całym kwartale, czyli:

  • 20 kwietnia za kwartał I
  • 20 lipca za kwartał II
  • 20 października za kwartał III
  • 20 stycznia za kwartał IV

Która z tych form rozliczeń jest korzystniejsza i z której lepiej skorzystać? Warto to przemyśleć, by wybrać dla siebie najbardziej korzystne rozwiązanie.

 

 

  • Rozliczenie miesięczne

 

Najczęściej wybieraną formą rozliczenia jest rozliczenie miesięczne. Podatek ustalany jest od uzyskanego w danym miesiącu dochodu. Dochód zaś wyliczany jest jako różnica pomiędzy uzyskanym przychodem, pomniejszonym o koszty jego uzyskania. Uzyskana kwota stanowi podstawę do obliczenia zaliczki na podatek dochodowy. Wartości naliczane są co miesiąc narastająco.

Sposób naliczania zaliczki jest stosunkowo prosty. Oblicza się podatek należny za sumę uzyskanych dochodów od początku roku. Jeżeli jest to marzec, to oblicza się dochód z trzech miesięcy, jeżeli maj, to dochód z 5 miesięcy. Uzyskaną kwotę pomniejsza się o wartość już odprowadzonych zaliczek. Czyli, w naszym przykładzie, jeżeli rozliczenie prowadzone jest w marcu, to zaliczkę oblicza się jako, wartość podatku od dochodu z trzech miesięcy minus zaliczki odprowadzone w lutym i w marcu. Jeżeli rozliczenie dotyczy maja, to oblicza się podatek należny za maj i pomniejsza się go o zaliczki wpłacone w lutym, marcu, kwietniu, maju.

Decydując się na miesięczne rozliczenia, podatnik nie musi składać żadnego oświadczenia o wybraniu tej właśnie formy, ani też nie musi przekazywać do urzędu skarbowego deklaracji rozliczeniowych. Po prostu reguluje należną zaliczkę i koniec. W rozliczeniu rocznym i tak wszystkie przychody, koszty, dochody i zaliczki zostaną rozliczone.

 

 

  • Rozliczenie kwartalne

 

Drugą opcją prowadzenia rozliczenia zaliczek na podatek, jest rozliczenie kwartalne. Na tę opcję mogą się zdecydować osoby, które dopiero rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej oraz podatnicy, których wartość przychodów ze sprzedaży, wraz z kwotą należnego VAT nie przekroczyła 1200000 euro w poprzednim roku podatkowym. Jeżeli podatnik uzyskał wyższe przychody, nie przysługuje mu prawo do prowadzenia rozliczeń kwartalnych.

Rozliczenie kwartalne ma tę zaletę, że prowadzi się je z minionych trzech miesięcy, a nie na bieżąco. Jeżeli jednakże działalność prowadzona jest dobrze i generuje stosunkowo wysokie obroty, to po trzech miesiącach, zaliczka na podatek może być stosunkowo wysoka, co nie jest korzystne dla przedsiębiorcy, bo jednorazowo musi wypłacić dużą kwotę. Przy mniejszych, miesięcznych kwotach, ten koszt nie jest tak bardzo odczuwalny.

Wybór właściwej częstotliwości prowadzenia rozliczeń to kwestia przede wszystkim wygody i organizacji pracy. Niektóre biura księgowe zachęcają swoich klientów do określonej formy, ponieważ stanowi to dla nich ułatwienie pracy. Warto jednak samodzielnie rozważyć, co w danej, indywidualnej sytuacji konkretnego przedsiębiorstwa, będzie korzystniejsze.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *