Urlop okolicznościowy – informacje ogółne

  Zgodnie z § 15 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy, podwładnemu przysługuje płatny urlop ze względu na ważne wydarzenia w życiu. Podwładny ma obowiązek poinformować pracodawcę  o chęci skorzystaniu z urlopu okolicznościowego, chyba że było to wydarzenie nagłe, jak śmierć bliskiego. […]

Nowa ulga w PIT – „ulga młodego podatnika”

  Osoby, które nie ukończyły 26. roku życia i są zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, będą mogły skorzystać z nowej ulgi. Ulga ta, nazwana potocznie „ulgą młodego podatnika” zwalnia z płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych PIT osoby, które nie ukończyły 26 roku życia. Limit przychodu, do którego można będzie zastosować[…..]

Kasa fiskalna bez tajemnic – #2 Oznaczenia literowe

Zgodnie z §6. 1. 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.04.2019 w sprawie kas rejestrujących podatnicy prowadzący ewidencję przypisują oznaczenia literowe od A do G do stawek podatku lub zwolnienia od podatku, przypisanych do nazw towarów i usług w następujący sposób: A – stawka podstawowa podatku w wysokości 22% lub 23% B – stawka obniżona[…..]

Kasa fiskalna bez tajemnic – #1

Podstawowe pojęcia Dokument fiskalny – jest to wystawiony przy użyciu kasy (on-line lub kas z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii) paragon fiskalny, który zawiera w szczególności logo fiskalne i numer unikatowy. Dokumentem fiskalnym może być również: anulowany paragon fiskalny, faktura, faktura anulowana i  raport fiskalny (miesięczny, rozliczeniowy). Dokument niefiskalny – jest to dokument inny niż[…..]