Ulepszenie środka trwałego – konsekwencje podatkowe

W skład majątku firmowego wchodzą różnorodne przedmioty, sprzęty, urządzenia i wartości prawne. Sprzęty i urządzenia należy wprowadzić do ewidencji środków trwałych. Jako takie mogą być poddane amortyzacji, która zwiększa koszty uzyskania przychodu, a co za tym idzie, zmniejsza podstawę opodatkowania i zmniejsza należny podatek, który przedsiębiorca musi opłacić. Środek trwały może jednak zostać ulepszony. Jakie konsekwencje podatkowe pociąga za sobą takie ulepszenie? Oto najważniejsze informacje.

[…]